De school

De Prof. Kohnstammschool Is opgericht in 1950. Het is een openbare school die deel uitmaakt van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Utrecht (SPO). De school is gelegen in de wijk Oost en heeft een grote aantrekkingskracht op leerlingen uit Utrecht-Oost en de omliggende wijken. Onze schoolbevolking is dan ook een reële afspiegeling van de maatschappij.

foto schoolplein foto schoolplein foto schoolplein

Ons onderwijs

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met  een aantal principes uit het  ontwikkelingsgericht onderwijs. We werken met thema’s waarbinnen we er naar streven  om kinderen betrokken te maken om uiteindelijk de opbrengst van het leerproces zo groot mogelijk te maken. Ook in groep 3 t/m 8  helpen we kinderen daar waar nodig is en leren kinderen hoe ze zelfstandig kunnen werken en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Ons onderwijs richt zich dan ook van ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw naar zelfstandig werken in de bovenbouw.

Homogene groepen vanaf leerjaar 3

Vanaf schooljaar 2015-2016 hebben we op de Prof. Kohnstammschool vanaf leerjaar 3 homogene groepen. In een homogene groep zitten kinderen van één leerjaar bij elkaar in een groep. Dit zijn kinderen die allemaal in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn. Wij denken dat we kinderen in een homogene groep op de beste manier onderwijs en individuele aandacht kunnen geven.

In totaal telt de school 17 groepen.