Missie

Ieder kind is voor ons uniek.
Ons onderwijs is adaptief.
We werken samen in een veilige
en prettige leeromgeving,
met een professioneel team,
en betrokken ouders.

Ieder kind is uniek

Voor een kind is het belangrijk dat het gezien en gewaardeerd wordt. Kinderen moeten zich veilig voelen, respectvol behandeld worden en zoveel mogelijk mogen zijn wie ze zijn. Kinderen verschillen van elkaar, maar van elk kind hebben we hoge verwachtingen. We proberen uit een kind te halen wat erin zit.

Ons onderwijs is adaptief

Het onderwijs op de Prof. Kohnstammschool is adaptief. Waar dat kan, bieden we onderwijs aan op het niveau van het kind. De school probeert zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden aan individuele of groepjes kinderen die dat nodig hebben. Voor de vakken rekenen, en taal bieden we verschillende instructieniveaus aan.

We werken samen in een veilige en prettige leeromgeving,

Op de Prof. Kohnstammschool leren kinderen met verschillende achtergronden en niveaus van en met elkaar. We werken volgens de principes van de Vreedzame School. De Vreedzame School biedt kinderen handvatten om weerbaar te worden, keuzes te maken, te reflecteren op het eigen gedrag en om te gaan met conflicten en verschillen.

met een professioneel team,

De leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie binnen de school. We proberen met ons gedrag kinderen te laten zien hoe je met elkaar omgaat. Leerkrachten geven kinderen de ruimte binnen de grenzen van de school en stellen zich niet op boven hen. Er is sprake van sturende gelijkwaardigheid, waarbij de leerkracht de eindverantwoording heeft.

Leerkrachten en directie blijven zich ontwikkelen en geven zo vorm aan een lerende organisatie: een leven lang leren. Als lerende organisatie vragen we ons regelmatig af of we de goede dingen doen en of we ze goed doen.

en betrokken ouders

We willen graag dat ouders ons helpen de school een veilige plek te laten zijn waar alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Ouders leveren een waardevolle bijdrage aan de bloei en ontwikkeling van de school. Ze kunnen deelnemen aan verschillende werkgroepen, of zitting nemen in de OR of de MR.

Het onderwijs op school wordt gegeven door de leerkrachten. Om echter extra dingen te kunnen blijven doen hebben we de hand- en spandiensten van ouders nodig. De ondersteuning door ouders is vrijwillig, maar maakt wel het verschil.