Ouderparticipatie

Voor een optimale ontwikkeling van uw kind is een goede relatie tussen u en de school erg belangrijk. Omdat de school geen eilandje is in de maatschappij, is daadwerkelijke betrokkenheid van de ouders bij de school zeer gewenst.

De Kohnstammschool betrekt de ouders dan ook nadrukkelijk bij de school. Aan de ene kant vergroot dit de belangstelling van ouders voor wat er op school gebeurt. Daarnaast is de hulp van ouders noodzakelijk voor een goed functionerende organisatie.

U kunt op vijf manieren meedoen met de school:

  1. Interesse tonen voor het onderwijs en bij uw kinderen belangstelling wekken voor de school.
  2. Bijdragen leveren door het onderwijs te ondersteunen en te helpen bij het schooltuinwerk, het spelen in het speellokaal, of bijvoorbeeld bij een creatief circuit.
  3. Bijdragen leveren aan de goede voortgang van de schoolorganisatie door hand- en spandiensten te verlenen. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van de kinderen buiten de school in de vorm van excursies en bezoeken en het helpen bij festiviteiten en bijzondere gelegenheden.
  4. Bijdragen leveren aan het onderwijs door deel uit te maken van een werkgroep samen met andere ouders en leerkrachten.
  5. Meedenken en meediscussiëren over de inhoud en de vormgeving van het onderwijs in de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad (OR).