Medezeggenschapsraad

De rol van de MR

De MR van de Kohnstammschool is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie en met de verschillende achterbannen (ouders, personeel, OR). De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, etc. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Wanneer komt de MR bijeen en waarvoor?
De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen. De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij over individuele personen gesproken wordt. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken.
Via de bijgesloten MR Jaaragenda kun je zien welke onderwerpen worden besproken en wanneer de vergaderdata zijn: Jaarplan MR 2017
Wie zijn de leden van de MR?
Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten en een MR-lid wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. Hieronder kun je kennismaken met de ouders binnen de MR. Vanuit de leraren hebben om dit moment Chantal den Haan, Michel van den Hoeven, Erna den Haas en Irene ten Theije.

Leden

Melchior de VriesIk ben Melchior de Vries en heb drie kinderen op de Kohnstammschool (Katinka, Arno en Mira). Ik werk als uitgeefmanager Basisonderwijs bij uitgeverij Malmberg. Hier maken wij leermiddelen voor het basisonderwijs. Voor mijn werk kom ik geregeld op scholen om lessen bij te wonen en te praten over onderwijs, leermiddelen, organisatie in de klas, didactiek, ict en andere zaken die het onderwijs zo veelzijdig maken. Sinds het begin van het schooljaar 2014/15 ben ik voorzitter van de MR. Samen met de MR-leden (ouders en leerkrachten) en de directie wil ik meedenken en meewerken aan nog beter onderwijs op onze prachtige Kohnstammschool.

Ik ben Maarten van Galen, vader van onze zoon Krijn (groep 5), Mink (groep 2), en de jongste zoon Jilles zal zich in 2018 ook melden. Ik werk bij de NS als productiemanager. In die rol zorg ik ervoor dat een deel van de treinen die in de randstad rijden worden schoongemaakt, gecontroleerd en gerepareerd, zodat er ieder morgen weer frisse en voldoende treinen op de perrons staan. In ons drukke leven wil ik stilstaan bij de belangrijkste tijdsbesteding van mijn kinderen, de school. De Kohnstammschool kent een goede ouderbetrokkenheid en dat wil ik vanuit de MR graag zo houden, door informatie te delen met alle ouders. Op die manier weten jullie wat er naast alle leuke activiteiten die er worden georganiseerd, nog meer speelt op de school. Ik wil graag met mijn bijdrage de identiteit van de Kohnstammschool verder vormgeven en zichtbaar maken, op de lange termijn. Spreek me graag aan als je vragen of suggesties hebt voor onze school!

SanderMijn naam is Sander van Acht, vader van drie Kohnstamm-kindjes (Kas, Inne en Thijn). Met mijn bedrijf Flooow ontwikkel ik digitale trainingen en lesmateriaal voor scholen en andere organisaties. Daarnaast begeleid ik scholen bij de inzet van technologie, om zo hun onderwijs nog persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Sinds begin 2017 maak ik deel uit van de MR. In die rol hoop ik samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie verder te bouwen aan onze mooie school, waar onze kinderen iedere dag met veel plezier naartoe gaan.

 

 

foto

Ik ben Marjon Kranenbarg, moeder van Julius (groep 3) en Valerie (volgend jaar ook op school). De afgelopen twaalf jaar ben ik actief geweest als communicatie- en PR-adviseur voor diverse bureaus en organisaties. Daarnaast geef ik sinds kort ook communicatietrainingen (mondeling, schriftelijk, media, etc.). Hoe meer betrokken ik ben bij de school, hoe meer opvalt hoeveel kanten er aan het onderwijs en de school zitten. De MR is voor mij de kans om mijn werk- en persoonlijke ervaring in te zetten om op beleidsniveau te kunnen helpen, enorm interessant. Ik merk vanuit de leden veel passie voor het onderwijs en de continue zoektocht naar het beste voor de kinderen, in alles. Het maakt me nog trotser op ‘onze’ school.

Jaarverslag:

Jaarverslag MR 2016/2017

Jaarverslag MR 2015/2016