Nieuwe aanmeldingen

Aanmeldingsprocedure

Ouders hebben interesse

Wat fijn dat u interesse heeft voor de Prof. Kohnstammschool!

Mocht u uw kind willen opgeven voor onze school dient u allereerst een vooraanmeldingsformulier in te vullen. Dat kan vanaf 0 jaar. Het vooraanmeldingsformulier is te downloaden vanaf de website of kunt u ophalen op school. Ze liggen in de rode bakjes bij het kantoor van de directeur. Loopt u even binnen, we helpen u graag verder.

Vijf keer per jaar is er een rondleiding voor nieuwe ouders. De data hiervoor staan op de site. U kunt zich opgeven voor de rondleiding bij Balten van Klaveren, de onderbouwcoördinator. Zijn mailadres is: balten.vanklaveren@spoutrecht.nl

De data van de rondleidingen voor het schooljaar 2016/2017 zijn:

 • dinsdag 3 oktober 2017 om 9.00 uur
 • donderdag 14 december 2017 om 9.00 uur
 • dinsdag 6 februari 2018 om 9.00 uur
 • dinsdag 24 april 2018 om 9.00 uur
 • dinsdag 19 juni 2018 om 9.00 uur

Vooraanmelding

 1. U vult als ouder het vooraanmeldingsformulier in. U kunt dit digitaal sturen aan administratie.kohnstamm@spoutrecht.nl of afgeven op school.

Kinderen kunnen vanaf 0 jaar aangemeld worden. Ook broertjes / zusjes moeten zo snel mogelijk worden aangemeld. Broertjes / zusjes zijn zeker van plaatsing, mits ze voor hun tweede verjaardag zijn opgegeven. Worden ze later opgegeven komen ze op de reguliere lijst te staan. Wij kunnen per jaar 70 kinderen plaatsen.

 1. De administratieve kracht stuurt u een bevestigingsmail van ontvangst.

Inschrijfformulier

 1. In het kwartaal dat uw kind twee jaar is geworden/wordt ontvangt u als ouder via de mail een inschrijfformulier van de school. Dit is een uitgebreid formulier waarin informatie wordt gevraagd over uw kind. Indien er geen emailadres is ingevuld op het vooraanmeldingsformulier wordt het per post toegestuurd. Bij het inschrijfformulier zit ook informatie over ‘brood en spelen’, de organisatie die onze overblijf tussen 12.00u en 13.00u regelt. Daarnaast ontvangt u informatie over de mogelijkheden voor naschoolse opvang. Daarbij kunt u kiezen uit verschillende aanbieders.
 2. U stuurt het ingevulde formulier retour (via mail of post)
 3. Intern bespreken wij het inschrijfformulier en u krijgt een plaatsingsmail van de administratieve kracht. Op dat moment is uw kind geplaatst en heten we u alvast van harte welkom op onze school!

In het kader van passend onderwijs is het belangrijk het volgende met u te delen.

Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben (te denken valt hierbij aan een handicap, een ontwikkelingsachterstand of stoornis) of verwacht u dat dat kan ontstaan dient u dit op het inschrijfformulier aan te geven. Deze informatie bespreken wij intern en op grond daarvan bepalen we of wij de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Wellicht nodigen we u uit voor een gesprek. Indien wij uw kind kunnen plaatsen ontvangt u een plaatsingsmail van de administratieve kracht. Uw kind is dan zeker van een plek en we heten u van harte welkom op onze school. Mochten er naderhand ontwikkelingen op zorggebied zijn die van belang zijn voor de start met 4 jaar bent u verplicht contact op te nemen met de school, het kan zijn dat plaatsing van uw kind dan opnieuw besproken dient te worden.

 1. Met 3 jaar en 10 maanden ontvangt uw kind de welkomstkaart met daarop de naam van de leerkracht(en) bij wie uw kind is ingedeeld. Daarnaast ontvangt u een vragenlijst over uw kind. We vragen u deze vragenlijst terug te sturen aan de leerkracht bij wie uw kind in de groep komt. Mailadres is: voornaam.achternaam@spoutrecht.nl.

Voorbeeld: uw kind komt bij Remco in groep 1/2B. U stuurt de vragenlijst dan aan: remco.vankranenburg@spoutrecht.nl

 U wordt gebeld door de betreffende leerkracht. Zij maken een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en zij maken wenafspraken (vijf keer een dagdeel) voor uw kind 4 jaar wordt. Als uw kind 4 jaar is geworden is hij/zij dagelijks van harte welkom op de Kohnstammschool.

 1. De leerkracht geeft u tijdens het kennismakingsgesprek het overzicht van vakanties en vrije studiedagen mee. Daarnaast ontvangt u ook de informatie-waaier, een brief met meer informatie over de kleuterbouw en het SOS-formulier voor in de klas.

We hopen dat u en de kinderen een prettige tijd hebben op de Kohnstammschool!

Met vriendelijke groet,

Marjolein Titshof

Directeur