Ouderportaal ParnasSys

Het ouderportaal ParnasSys is ons leerlingadministratie- en volgsysteem, waar ook de rapporten van de kinderen mee worden gemaakt. De rapporten van uw kinderen kunt u dan ook inzien via het ouderportaal. De school maakt ook gebruik van ParnasSys om e-mails naar ouders te versturen. Daarnaast wordt de indeling voor de 10 minutengesprekken op het ouderportaal gepubliceerd.

Indien u niet in de gelegenheid bent om e-mail van ons te ontvangen wordt de informatie op papier aan uw kind meegegeven.

Ga naar ouderportaal ParnasSys.