Overleg en informatie

Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Het is goed dat ouders zich thuis voelen op school en dat de visie en werkwijze van de school aansluit bij de eigen ideeën en uitgangspunten van de ouders. Hiervoor is het belangrijk dat school en ouders elkaar op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen rond het kind.

Iedere groep heeft minimaal één klassenouder. Deze ouder is het aanspreekpunt voor andere ouders in de groep. De klassenouders van de groepen vormen samen de ouderraad. De ouderraad vervult ook een organiserende rol bij de vele werkgroepen die op onze school actief zijn.

Informatie

Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd:

  • We maken op school gebruik van het communicatieplatform: Social Schools. Dit is de beveiligde omgeving van de Kohnstammschool,  waar we informatie naar ouders communiceren. Hier vindt u onder andere het schoolplan en het jaarplan. Ook worden hier foto’s gedeeld van bijv. uitjes.
  • Ongeveer 1 keer per 3 weken gaat er een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt via Social Schools verstuurd. U kunt deze ook vinden op de website onder het kopje: nieuwsbrieven.
  • Op de website staat vooral informatie die voor nieuwe ouders van belang is. Zodra u een kind op de Kohnstammschool heeft, krijgt u een account op Social Schools. Dan krijgt en vindt u de belangrijkste informatie daar.

Gesprekken met ouders:

  • Alle ouders voeren in de eerste weken van het schooljaar een startgesprek met de groepsleerkracht(en), waar ouders als deskundige over hun kind vertellen.
  • Ouders hebben 2 keer per jaar de mogelijkheid een 10-minutengesprek te voeren met leerkrachten over de vorderingen van hun kind.
  • Tijdens het schooljaar zal er ook en ouder/kind gesprek plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken kan het kind aan de ouder vertellen wat hij/zij allemaal doet in de klas.
  • Iedere groep heeft na de start van het schooljaar een klassenavond. Deze vindt plaats in de periode september/oktober. Ouders krijgen dan informatie over het lesprogramma en werkwijze van de groep.
  • Ouders hebben altijd de mogelijkheid een afspraak te maken met een leerkracht om over hun kind te praten. Indien nodig kan de hulp van de intern begeleider, de bouwcoördinator of directie ingeroepen worden.