N.

is van
Nieuwkomers.

Bent u enthousiast over onze school?

Kom dan eens langs om een kijkje te nemen in ons mooie gebouw in Utrecht-Oost of meld uw kind aan. U vindt alle benodigde informatie hieronder.

Een tour door de school

Nieuwsgierig geworden naar onze school en meer weten? Kom dan eens een kijkje nemen, sfeer proeven en ons verhaal horen tijdens één van onze rondleidingen. Directeur Marjolein Titshof en één van onze intern begeleiders zullen jullie ontvangen, ons verhaal vertellen en rondleiden door de school.

Wij organiseren 5 rondleidingen per jaar.
Dit schooljaar zijn deze gepland op:

 • Donderdag 9 september 2021 om 09.00 uur
 • Dinsdag 9 november 2021 om 09.00 uur
 • Donderdag 3 februari 2022 om 09.00 uur
 • Donderdag 14 april 2022 om 09.00 uur
 • Dinsdag 14 juni 2022 om 09.00 uur

Let op: Vanwege Covid-19 geven we voorlopig de rondleiding anders vorm dan normaal. Op de genoemde data woont u een digitale bijeenkomst (via Teams) bij, waarin wij ‘ons verhaal’ vertellen middels een presentatie. Daarnaast maken wij met u een individuele afspraak voor een fysieke rondleiding in onze school (max. 30 minuten).

Komt de eerstvolgende datum te laat voor de gewenste startdatum hier op school? Geef dan op het formulier aan dat u een andere afspraak wilt maken. In overleg met u plannen we dan een ander geschikt moment om onze mooie school te laten zien.

Aanmelden

Enthousiast over onze school? Dan kunt u al vanaf dat uw kind 0 jaar is, uw interesse in onze school kenbaar maken. Aanmelden kan vanaf 3 jaar. Hoe gaat dit in zijn werk?

Stap 1.

Interesse

 1. U vult online het interesse-formulier in.
 2. De administratieve kracht stuurt u vervolgens een bevestigingsmail van ontvangst.
 3. We vragen u ook om broertjes/zusjes door te geven via het interesse-formulier, alleen dan zijn broertjes/zusjes zeker van plaatsing bij ons op school

Stap 2.

Aanmelden

 1. In het kwartaal dat uw kind 3 jaar is geworden/wordt, ontvangt u via de mail het definitieve aanmeldformulier van de school. Dit is een uitgebreid formulier, waarin informatie wordt gevraagd over uw kind en zijn/haar ontwikkeling.
 2. Is uw kind al 3 jaar en wilt u graag aanmelden, maar heeft u nog niet eerder uw interesse in onze school kenbaar gemaakt? Neem dan contact op met onze administratie met het verzoek tot aanmelden. U ontvangt dan van ons het aanmeldingsformulier.
 3. U stuurt het ingevulde aanmeldformulier retour (via mail of post).
 4. Per schooljaar kunnen wij 70 kinderen plaatsen. Wanneer we meer aanmeldingen binnenkrijgen, leggen wij een wachtlijst aan.
 5. Intern bespreken wij het aanmeldformulier en krijgt u een plaatsingsmail van de administratieve kracht. Deze ontvangt u binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldformulier, waarbij we de termijn met ten hoogste 4 weken kunnen verlengen. Op het moment dat uw kind is geplaatst, is de inschrijving definitief en heten we u alvast van harte welkom op onze school.

Passend onderwijs

Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben (te denken valt hierbij aan een beperking, ontwikkelingsachterstand of stoornis) of verwacht u dat dat kan ontstaan, dan dient u dit op het aanmeldformulier aan te geven. Deze informatie bespreken wij intern en op grond daarvan bepalen we of wij de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft, in het kader van Passend Onderwijs. Wellicht nodigen we u ook uit voor een gesprek.

Indien wij uw kind kunnen plaatsen, dan ontvangt u een plaatsingsmail van de administratieve kracht. Uw kind is dan zeker van een plek en we heten u van harte welkom op onze school. Mochten er naderhand ontwikkelingen op zorggebied zijn die van belang zijn voor de start bij ons op school, dan bent u ook verplicht contact op te nemen met de school. Het kan zijn dat plaatsing van uw kind dan opnieuw besproken dient te worden, in het belang van de ontwikkeling van het kind.

Bijna 4 jaar

Definitief ingeschreven bij ons op school? Wij nemen ongeveer 3 tot 4 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op. U ontvangt een mail van onze administratieve kracht met daarin een intakevragenlijst over uw kind en een informatiepakket over de start bij ons op school. Een paar weken later ontvangt u de mail met daarin de groep en leerkracht(en) bij wie uw kind is ingedeeld. Daarnaast ontvangt uw kind per post een kaart van de school, met daarop de naam van de groep en die van zijn/haar leerkracht(en).

Vervolgens wordt u gebeld door de betreffende leerkracht(en). Zij maken een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en wenafspraken (vijf keer een dagdeel in overleg) voor uw kind 4 jaar wordt. Als uw kind 4 jaar is geworden, is hij/zij dagelijks van harte welkom op de Kohnstammschool. We hopen dat u en uw kind(eren) een fantastische tijd gaan hebben op de Kohnstammschool.

Zij-instroom

Verhuist u deze kant op of wilt u overstappen van school om verschillende redenen, ook dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt dit doen door de aanvraag zij-instroom in te sturen. Hierop geeft u aan welke groep(en) de aanvraag betreft en hoe wij u kunnen bereiken.

Vervolgens zal één van onze intern begeleiders contact met u opnemen. Samen kunnen we bekijken of er plek is voor uw kind(eren), vertellen wij ons verhaal over de school (indien gewenst met rondleiding) en bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind(eren). In alle gevallen nemen wij ook altijd contact op met de vorige basisschool om gegevens uit te wisselen en een compleet beeld van uw kind(eren) te krijgen.

Wanneer we samen denken te kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van uw kind(eren), heten we u van harte welkom bij ons op school. U krijgt te horen in welke groep en bij welke leerkracht(en) uw kind(eren) geplaatst wordt/worden. Ook plannen wij een wenafspraak in. U ontvangt van onze administratieve kracht per mail het aanmeldformulier. U stuurt het ingevulde aanmeldformulier retour (via mail of post) en vervolgens ontvangt u een bevestiging van ontvangst en een informatiepakket over de start bij ons op school.

Nog vragen?
Neem dan contact met ons op.