Meteen naar de inhoud

P.

is van
Praktische informatie.

Welke informatie zoekt u?

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze lestijden, het gymrooster, vakanties en andere vrije dagen, maar ook informatie over de buitenschoolse opvang (BSO). Mist u nog informatie? Laat het ons dan even weten.

ico_lestijden
ico_ziekmelden
ico_Gymrooster
ico_Vakanties
ico_BSO

Lestijden

Wij werken met een continurooster volgens het 5-gelijke-dagen-model, waarbij de lestijden voor alle groepen elke dag hetzelfde zijn. De kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen samen met de leerkracht.

Maandag 08.30 – 14.00 uur
Dinsdag 08.30 – 14.00 uur
Woensdag 08.30 – 14.00 uur
Donderdag 08.30 – 14.00 uur
Vrijdag 08.30 – 14.00 uur

De deuren gaan om 08.15 uur al open, waarbij u als ouder ook van harte welkom bent om éénmaal (en bij de kleuters tweemaal) per week mee te lopen tot in de klas, ook in de bovenbouw. U bent vrij om zelf een dag uit te kiezen. ‘s Middags om 14.00 uur wachten ouders en de BSO hun kinderen op, achter het hek. Kleuters worden door de BSO op het plein opgehaald.

Ziekmelden

Is uw kind ziek?
Dan kunt u uw kind telefonisch +3130 2512187 of via ziekmelden.

Weet u al eerder (dan op de dag zelf) dat uw kind niet of later naar school zal komen, dan is het fijn als u dit de leerkracht(en) zelf tijdig laat weten. Dit kan mondeling of door een e-mail te sturen.

Gymrooster

De groepen 1/2 krijgen gymnastiek/spel van de eigen leerkracht(en) in de speellokalen van de school. De groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week gymnastiek van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs in de gymzaal van het Bonifactiuscollege, die van de Stepping Stones en/of onze eigen speelzaal. De kinderen lopen hier onder begeleiding van een leerkracht naar toe.

Ma Di Woe Do Vr
Bonifatius SteppingStones Bonifatius Bonifatius Speelzaal
08.30 – 09.15 5A 3B 8B 3A
09.15 – 10.00 6A 3A 7B 3B
10.00 – 10.45 6B 4 7A 4
10.45 – 11.30 7B 5B 6A 5B
11.30 – 12.15 8A 6B 5A
13.00 – 13.45 8B 7A 8A
Bonifatius College Burgemeester Fockema Andrealaan 7
Stepping Stones Notebomenlaan 137

START je om 08.30 uur, dan gaan groep 5A, 3B, 8B en 3A op eigen gelegenheid naar de gymzaal en zijn daar uiterlijk om 08.25 uur. 

Vakanties

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023 (geen Goede Vrijdag!)
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 en 30 mei 2023 (extra vrije dag)
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen

Een aantal keer per jaar hebben de kinderen vrij, zodat het team van de Kohnstammschool zich kan scholen in het kader van zowel persoonlijke ontwikkeling, als die van de school.

Studiedag 1 14 september 2022
Studiedag 2 29 november 2022
Studiedag 3 30 januari 2023
Studiedag 4 16 maart 2023
Studiedag 5 16 juni 2023

Bijzondere vrije middagen

Sinterklaas Maandag 5 december 2022 zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.
Kerstdiner Het kerstdiner is op woensdag 21 december 2022. Alle kinderen zijn die dag gewoon om 14.00 uur uit.
Start Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.
Na kamp 8 Vrijdag 24 maart 2023 is groep 8 vrij.
Start Zomervakantie Vrijdag 7 juli 2023 zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.

Buiten-schoolse opvang

We werken samen met veel verschillende BSO’s (buitenschoolse opvang) in de omgeving. Daar wij kinderen uit verschillende wijken uit Utrecht ontvangen, zijn de mogelijkheden divers. U als ouder kunt zelf bepalen of uw voorkeur bijvoorbeeld uitgaat naar een BSO in de buurt van huis of dat u kiest voor een BSO met een specifiek aanbod dat past bij de behoeften van uw kind.

Alle BSO’s halen de kinderen om 14.00 uur op uit school. De kinderen verzamelen zich op een vaste plek op het plein. Kleuters worden in de eigen klas opgehaald door een pedagogisch medewerker. Na een check of alle kinderen aanwezig zijn, vertrekken zij met de desbetreffende kinderen naar de eigen locatie. Dit kan lopend, op de fiets of per ander vervoersmiddel zijn (afhankelijk van de locatie van de BSO ten opzichte van onze school).

Buitenschoolse opvang rondom de school waar wij regelmatig mee samen werken, zijn bijvoorbeeld:


Dino Daantje (op school) en Het Fort


De Laan van Maarschalkerweerd


Sport BSO Koningsweg of Scouting BSO Koningsweg

Mist u informatie?
Neem dan contact met ons op.