Ga naar de inhoud

P.

is van Professor Kohnstamm.

Wie was dat toch?

Prof. dr. Ph. A. Kohnstamm was onder andere een vooruitstrevend pedagoog. Zijn ideeën over onderwijs en opvoeding hebben geleid tot een onderwijskundige visie waarbij ‘de ontwikkeling van ieder kind voortkomt uit de persoonlijke aanleg’. De basis die hieraan ten grondslag ligt, is het gezin. Het onderwijs moest hierop een logische aanvulling zijn. Prof. Kohnstamm pleitte hierbij indertijd voor een vrije combinatie van vakken ‘in een losser klassenverband’. Daarom propageerde hij een vorm van klassenmanagement die tegenwoordig wordt omschreven als interactief onderwijs of samenwerkend leren. In deze werkvorm dragen de leraar en de leerlingen samen de verantwoordelijkheid voor wat zij zelf en als groep leren. Daarmee heeft hij veel betekend voor de vernieuwing van het Nederlandse onderwijs.

"De pedagogiek zal filosofisch zijn of ze zal niet zijn."

- Prof. dr. Ph. A. Kohnstamm -

Naam van de school

De naam van Prof. Kohnstamm is in 1950 bij de oprichting voor onze school gekozen, omdat deze vernieuwde kijk op onderwijs het uitgangspunt was voor deze school. Nog steeds spelen de begrippen interactie en samenwerken een grote rol in ons hedendaagse onderwijs. Bij het veertigjarig jubileum van de school in 1990 werd een beeld van professor Kohnstamm onthuld, dat werd gemaakt door Carla Wiersma. Dit beeld heeft nog steeds een plekje in de school.

Graag een rondleiding?