Ga naar de inhoud

O.

is van
Ouder-
participatie.

Relatie tussen Ouders en School

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is een goede relatie tussen ouders en de school van wezenlijk belang. Omdat de school geen eilandje is in de maatschappij, is daadwerkelijke betrokkenheid van ouders bij de school zeer gewenst. De Kohnstammschool betrekt de ouders dan ook nadrukkelijk bij het onderwijs en de school. Enerzijds vergroot dit de belangstelling van ouders voor hetgeen er op school gebeurt, anderzijds is het verlenen van hand- en spandiensten door ouders noodzakelijk voor een goed functionerende organisatie.

Hoe kunt u als ouder partici- peren?

  • Een bijdrage leveren aan de goede voortgang van de schoolorganisatie door hand- en spandiensten te verlenen, zoals het begeleiden van de kinderen buiten de school bij uitjes en door te helpen bij activiteiten en festiviteiten in de klas of in de school.
  • Een bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma door een gastles of werkplaats aan de kinderen te geven over een onderwerp binnen uw professie of interesse.
  • Een bijdrage leveren aan de schoolorganisatie en/of het onderwijsprogramma door deel uit te maken van een werkgroep samen met andere ouders en vaak ook leerkrachten (denk bijvoorbeeld aan een werkgroep Sinterklaas, Sportdag of Kunst en Cultuur).
  • Een bijdrage leveren aan de schoolinhoud en -ontwikkeling door mee te denken en te discussiëren in de ouderraad (OR) of medezeggenschapsraad (MR).
Wilt u een bijdrage leveren?
Neem dan contact met ons op.