Ga naar de inhoud

O.

is van
Ouderraad.

De rol van de OR

De ouderraad (OR) op de Kohnstammschool wordt gevormd door alle klassenouders, een aantal leerkrachten en het ouderraad-bestuur. Samen met verschillende werkgroepen geven we invulling aan allerlei activiteiten. Denk hierbij aan de werkgroepen Kunst en Cultuur, Plein en Tuin, Sint en Kerst, het Kohnstammfestival en de Avondvierdaagse.

Om alle activiteiten en feestelijkheden te kunnen organiseren, wordt van de ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt via ClubCollect geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR. De OR is budgetverantwoordelijk en een onafhankelijke kascommissie controleert elk jaar het kasboek.

Wanneer komt de OR bijeen en waarvoor?

Wij streven ernaar om na elke georganiseerde activiteit een evaluatie te maken om zo het jaar daarna het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden en de activiteiten steeds beter en leuker te kunnen maken. Dit doen wij door een actieve houding aan te nemen ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Vervolgens bespreken wij dit in de ouderraadvergaderingen, die vijf keer per schooljaar gehouden worden.

Heb je een leuk idee, een vraag of opmerking, of wil je je gaan inzetten voor een specifieke werkgroep?
Schiet ons aan of stuur een e-mail naar

Wie zit er in het bestuur van de OR?

Het bestuur van de ouderraad bestaat dit schooljaar uit 6 leden. Hieronder kun je kennismaken met de ouders uit het bestuur.

Ik ben Leoni Sambell-Tielrooy, de moeder van Luuk (groep 3B) en vanaf schooljaar 2024/ 2025 zit ik in het bestuur van de Ouderraad. De basisschoolperiode is dé periode waarin kinderen zich ontwikkelen; emotioneel, sociaal en intellectueel. Ik ben ervan overtuigd dat plezier in een fijne en veilige omgeving de basis is voor die ontwikkeling. Ik kijk er dan ook naar uit om hieraan bij te kunnen dragen

Hi, ik ben Patrick van Vliet. Mijn jongens Lukas (groep 6) en Matthias (groep 4) zitten met veel plezier op de Kohnstammschool. Ik ben kunstschilder en werk daarnaast als creatief ontwerper bij een ontwerpstudio. Op de basisschool worden de eerste herinneringen gevormd, de eerste interesses gewekt en de eerste vrienden en vriendinnen gemaakt. Ik vind het mooi om een kleine bijdrage te kunnen leveren in het vormen van de omgeving waarin de kinderen deze eerste stappen zetten.

Ik ben Vanita Van Paassen-Rozendaal, moeder van Olivia (groep 5B), Amélie (groep 4) en Isabeau (groep 1/2C) en sinds mei 2022 bestuurslid van de Ouderraad. In het dagelijks leven ben ik huismoeder, waardoor ik soms wat tijd heb om me actief in te zetten voor de school. Ik hoop bij te dragen aan de communicatie tussen school en ouders, zodat ouders zich gezien en gehoord voelen en zodat de afstand tussen leerkrachten/directie en ouders zo klein mogelijk blijft/wordt. Kinderen zijn maar kort klein, de basisschool duurt maar even, maar de impact van deze levensfase is enorm. Ik hoop dat ik voor deze (korte) periode voor alle partijen een positieve bijdrage kan leveren.

Ik ben Michael (Mike) van Leeuwen en vader van Faas (groep 6). Sinds het begin van het schooljaar 2020-2021 zit ik met veel plezier in de OR. Het spreekt mij zeer aan om vanuit de OR bij te dragen aan deze prachtige school door het opzetten van allerlei activiteiten. Zeker in deze uitdagende tijd vind ik het belangrijk om te helpen zodat de Kohnstammschool kan blijven bouwen aan haar visie dat kinderen worden gezien. Door COVID-19 is de afstand tussen school en ouder groot geworden en de OR kan juist helpen om deze afstand te overbruggen door ouders te informeren en betrokken te houden bij allerlei activiteiten. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Ik ben Elsbet Dister, moeder van Moira (voorheen Kohnstamm) en Amy (groep 5B). Sinds het schooljaar 2021-2022 zit ik in het bestuur van de Ouderraad. Ik heb zelf de basisschool als een superfijne tijd ervaren. Door deel te nemen aan de Ouderraad kan ik er mede voor zorgen dat mijn kinderen én alle andere kinderen op de Kohnstamm een net zo’n fijne tijd op de basisschool zullen hebben (en op deze manier kan ik ook meer mee genieten van de ontzettend fijne sfeer die er op deze school is!).

Ik ben Bas Taminiau en vader van Julie (groep 6) en Suze (groep 3A). Ik zit nu voor het 3e jaar in het bestuur van de ouderraad als penningmeester. Met meer dan 10 jaar ervaring als adviseur en manager in financieel management, IT en tegenwoordig als interim manager, zijn financiën en financiële processen dagelijkse business. Ik zorg ervoor dat alle financiële en administratieve zaken van de OR op orde zijn, inclusief de jaarrekening, begroting en dat de ouderbijdrage van de ouders zorgvuldig wordt uitgegeven aan leuke en leerzame activiteiten voor alle kinderen. Het is ontzettend leuk om op deze manier een bijdrage te leveren aan de school, de OR en de kinderen.

Graag een rondleiding?