Ga naar de inhoud

G.

is van Goed onderwijs.

Waar staan we voor?

Kinderen mogen zijn wie ze zijn. We hebben vertrouwen in hun ontwikkeling. Binnen een veilige en prettige omgeving stimuleren we een onderzoekende, samenwerkende en probleemoplossende houding. Zo helpen we de kinderen hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en versterken. Dit zodat zij trots zijn op zichzelf en hun kansen ten volle benutten.

Wat bedoelen we daarmee?

We willen het beste uit ieder kind halen. Daarom hechten we veel belang aan individuele aandacht per kind en het creëren van tijd en ruimte om eigen talenten te ontplooien. Talenten zijn er op veel gebieden. Daarom hebben we ook een kwalitatief hoogstaand aanbod op bijvoorbeeld creativiteit, sport, presentatievaardigheden, sociale omgang, etc. De leerkrachten sturen, coachen en begeleiden de kinderen, prikkelen de nieuwsgierigheid en bieden fascinatie voor wat er nog te leren valt. We werken vanuit de kansen van een kind, niet vanuit de beperking. Daarom volgen we de kinderen goed in hun ontwikkeling en zorgen we dat ze hun doelen halen. We hebben daarbij ook een rijk aanbod voor kinderen die extra hulp of uitdaging nodig hebben bij hun ontwikkeling en het leren. Wij werken nauw samen met ouders; in het belang van de ontwikkeling van het kind én die van de school.

En hoe doen we dat dan?

Ons onderwijs richt zich op de toekomst. Daarvoor hebben de kinderen een stevige basis nodig op de basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. Dit bieden wij aan met moderne methodes. Daarnaast bieden we geïntegreerd, betekenisvol onderwijs. De Kohnstammschool loopt voorop in het thematisch werken: vanuit een aanbod aan kennis bij een thema komen de kinderen tot onderzoeksvragen. Ze zoeken zelf de antwoorden daarop met behulp van digitale middelen, innovatief en kritisch denken, communicatie en creativiteit. Vervolgens delen zij de opgedane kennis met de anderen. Zo leren we van en met elkaar, vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

Graag een rondleiding?