M.

is van MR.

De rol van de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Kohnstammschool is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie en communicatie). Hierover spreken wij met de directeur en met de verschillende achterbannen (ouders, personeel en ouderraad). De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan; zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Wanneer komt de MR bijeen en waarvoor?

De MR komt minimaal 5 keer per schooljaar voor MR-vergaderingen samen. De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij over individuele personen gesproken wordt. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. Via de bijgesloten MR Jaaragenda kun je zien welke onderwerpen worden besproken en wanneer de vergaderdata zijn:

Wie zijn de leden van de MR?

Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. Vanuit het team zijn Michel van den Hoeven, Erna de Haas, Kirsten Nichting en Maaike Baak aangesloten. Hieronder kun je kennismaken met de ouders binnen de MR.

Ik ben Maarten van Galen, vader van zoons Krijn (groep 7B), Mink (groep 4B), en Jilles (groep 1/2D). Ik werk bij de NS als productiemanager. In die rol zorg ik ervoor dat treinen in Utrecht, Amersfoort, Rotterdam en Den Haag worden schoongemaakt, gecontroleerd en gerepareerd, zodat er iedere morgen weer frisse en voldoende treinen op de perrons staan. Het mooie aan de Kohnstammschool is dat het een veilige plek biedt voor onze kinderen. Je krijgt een goede basis, mag creatief zijn, en wordt gesteund als je dat nodig hebt. Een betrokken team en betrokken ouders. Spreek me aan met al jouw ideeën, vragen en initiatieven – op het schoolplein of via ons mailadres!

Mijn naam is Sander van Acht, vader van drie Kohnstamm-kinderen: Kas (groep 7A), Inne (groep 5B) en Thijn (groep 3B). Met mijn bedrijf Flooow ontwikkel ik digitale trainingen en lesmateriaal voor scholen en andere organisaties. Daarnaast begeleid ik scholen bij de inzet van technologie, om zo hun onderwijs nog persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Sinds begin 2017 maak ik deel uit van de MR. In die rol hoop ik samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie verder te bouwen aan onze mooie school, waar onze kinderen iedere dag met veel plezier naartoe gaan.

Ik ben Wytze Klop, vriend van Anne en vader van zoons Fedde en Roel. Fedde zit inmiddels in groep 4A en Roel is net gestart op school in 1/2D. In mijn dagelijks leven werk ik bij een consultancybureau in Utrecht waar ik mensen, teams en organisaties help excelleren. Buiten kantoortijden sla ik wel eens een balletje op Kampong of Amelisweerd. Op zaterdagochtend veeg ik snotneuzen en strik ik veters als trainer van een Benjamins team bij Kampong voetbal. En ook op school wil ik mijn steentje bijdragen. Zo help ik de school en haar MR graag met mijn inzet en ervaring. Daarmee hoop ik dat de Kohnstamm een begrip blijft als een plek in onze wijk waar kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen en de ruimte die ze nodig hebben.

Ik ben Ingrid Koning, moeder van Olaf (groep 4B). Ik ben sinds september 2019 ouder-lid in de MR. Wat ik bijzonder vind, is dat het kind altijd centraal staat in de aanpak en de filosofie van de Kohnstammschool. Als lid van de oudergeleding in de MR wil ik mijn steentje bijdragen en denk ik graag (en als het moet, kritisch) mee.

Graag een rondleiding?