Ga naar de inhoud

M.

is van MR.

De rol van de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Kohnstammschool is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie en communicatie). Hierover spreken wij met de directeur en met de verschillende achterbannen (ouders, personeel en ouderraad). De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan; zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Wanneer komt de MR bijeen en waarvoor?

De MR komt minimaal 5 keer per schooljaar voor MR-vergaderingen samen. De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij over individuele personen gesproken wordt. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. Via de bijgesloten MR Jaaragenda kun je zien welke onderwerpen worden besproken en wanneer de vergaderdata zijn:

Wie zijn de leden van de MR?

Onze MR bestaat op dit moment uit 5 ouders en 4 leerkrachten. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. Vanuit het team zijn Maaike Baak, Wouter Piek, Ilse van Rij en Femke Koornhof aangesloten. Hieronder kun je kennismaken met de ouders binnen de MR.

Ik ben Ingrid Koning, moeder van Olaf (groep 8B). Ik werk als universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit waar ik recht doceer en daarnaast verantwoordelijk ben voor ben voor de organisatie en het ontwikkelingen van juridisch onderwijs. Ik ben sinds 2019 ouder-lid van de MR. Wat ik bijzonder vind, is dat het kind altijd centraal staat in de aanpak en de filosofie van de Kohnstammschool. Als lid van de oudergeleding in de MR wil ik mijn steentje bijdragen en denk ik graag (en als het moet, kritisch) mee. 

Ik ben Wytze Klop, vriend van Anne en vader van zoons Fedde (groep 8A) en Roel (groep 4A). In mijn dagelijks leven werk ik bij een consultancybureau in Utrecht waar ik mensen, teams en organisaties help excelleren. Buiten kantoortijden golf ik wat op Amelisweerd of voetbal ik met andere mannen zonder overdreven veel talent. Op zaterdagochtend veeg ik snotneuzen en strik ik veters als trainer en leeftijds-coördinator van de Benjamins bij Kampong voetbal. En ook op de Kohnstammschool wil ik mijn steentje bijdragen. Zo help ik de school en haar MR met mijn inzet en ervaring. Daarmee hoop ik dat de Kohnstamm een begrip blijft als een plek in onze wijk waar kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen en de ruimte die ze nodig hebben.

Ik ben Elsje van Steenis en mijn dochters zijn Veerle (groep 8B) en Liene (groep 4A). Ik werk momenteel als hogeschooldocent en supervisor bij de opleiding Social Work. Onderwijsinnovatie, oudergericht werken en jeugd is waar ik mij in mijn werk het meest mee bezig houd. Vanuit deze expertise hoop ik een bijdrage te kunnen leveren voor deze mooie school!

Ik ben Eric-Pieter van Breukelen, allereerst vader van Sara (voorheen Kohnstamm) en Bas (groep 8A) en getrouwd met Debby. Sinds september 2020 zit ik in de MR. In mijn werk (beleidsadviseur bij een gehandicapten-instelling) heb ik regelmatig te maken met medezeggenschap. Het lijkt me leuk om op de school van mijn kinderen mee te kijken en mee te praten hoe de school zich ontwikkelt. Iedere dag word ik door mijn kinderen gevoed met informatie over de school (“leuk, “stom”, “ja best”). Die informatie en mijn ervaringen uit mijn werk neem ik mee naar de overleggen. Ik ervaar de Kohnstammschool als een prettige, veilige plek voor onze kinderen, maar ook als een school die hard werkt om alle ontwikkelingen het hoofd te bieden. Ik draag graag mijn steentje bij zodat de Kohnstammschool nog lang een prettige en veilige plek blijft voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Ik ben Esther Adema, moeder van Stella (8B) en Fosse (4B). Sinds september 2023 ben ik lid van de MR en van de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SPO Utrecht). In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar ik me bezig hou met kunst- en cultuurbeleid. Ik zet mij in de MR graag in voor een sterke organisatie, waarin school, leerkrachten en ouders het samen doen. Zo bouwen we samen aan de Kohnstamm als een prettige, veilige plek waar onze kinderen kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen door te leren lezen en rekenen, maar ook door te ontdekken waar hun hart sneller van gaat kloppen. Dat ieder kind gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, is voor mij een belangrijk aandachtspunt.

Jaarverslagen

Graag een rondleiding?