Ga naar de inhoud

M.

is van MR.

De rol van de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Kohnstammschool is een enthousiaste club mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie en communicatie). Hierover spreken wij met de directeur en met de verschillende achterbannen (ouders, personeel en ouderraad). De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan; zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Wanneer komt de MR bijeen en waarvoor?

De MR komt minimaal 5 keer per schooljaar voor MR-vergaderingen samen. De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij over individuele personen gesproken wordt. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. Via de bijgesloten MR Jaaragenda kun je zien welke onderwerpen worden besproken en wanneer de vergaderdata zijn:

Wie zijn de leden van de MR?

Onze MR bestaat dit jaar uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. Vanuit het team zijn Wouter Piek, Ilse van Rij, Myrthe de Vries en Femke Koornhof aangesloten. Hieronder kun je kennismaken met de ouders binnen de MR.

Mijn naam is Sabine Chu, moeder van Melle (groep 4) en Odin (groep 1/2B). In het dagelijks leven ga ik graag (samen met de jongens) naar buiten, een museum bezoeken, reizen of dansen. Daarnaast vind ik mijn werk als Orthopedagoog-Generalist in de Jeugdzorg en Jeugd-GGZ erg leuk en uitdagend. De kennis en ervaring die ik heb mogen opdoen tijdens mijn werk breng ik graag mee naar de MR, waar ik op die manier een bijdrage hoop te leveren aan de school en hun leerlingen en ouders. Vorig schooljaar maakten we bewust een overstap naar de Kohnstammschool vanwege de duidelijke visie, fijne sfeer en het enthousiasme van alle medewerkers bij wie kinderen gezien worden met hun krachten en mogelijkheden. En dat is een goede keuze geweest: Volgens mijn jongens is het de leukste school die bestaat!

Ik ben Elsje van Steenis en mijn dochters zijn Veerle (voorheen Kohnstamm) en Liene (groep 5A). Ik werk momenteel als hogeschooldocent en supervisor bij de opleiding Social Work. Onderwijsinnovatie, oudergericht werken en jeugd is waar ik mij in mijn werk het meest mee bezig houd. Vanuit deze expertise hoop ik een bijdrage te kunnen leveren voor deze mooie school!

Ik ben Ralph ten Dolle, vader van Duuk (groep 3B) en Bowie (ze staat te trappelen maar moet nog een jaartje wachten) en partner van Sophie. Sinds september 2024 ben ik actief in de MR. Sommige van jullie kennen mij wellicht als de “wrap-vader” door de sponsoring op het Kohnstammfestival. Echter werk ik nu niet meer voor Paulig (Santa Maria) maar voor Nomad Foods (Iglo), dus zal waarschijnlijk de “visstick-vader” gaan worden. Daar werk ik als Sales Manager. Naast mijn werk, sport ik erg graag en doe ik zoveel mogelijk leuke dingen met het gezin. We wonen in Tolsteeg/Hoograven en hebben op basis van het warme veilige gevoel en de prettige sfeer een duidelijke keuze gemaakt om een klein stukje verder naar school te moeten fietsen. De Kohnstamm overtreft wat dat betreft onze verwachtingen en daarom wil ik me dan ook graag inzetten om iets terug te kunnen geven aan de school, de medewerkers, de ouders en met name de kinderen.

Ik ben Esther Adema, moeder van Stella (voorheen Kohnstamm) en Fosse (5B). Sinds september 2023 ben ik lid van de MR en van de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SPO Utrecht). In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar ik me bezig hou met kunst- en cultuurbeleid. Ik zet mij in de MR graag in voor een sterke organisatie, waarin school, leerkrachten en ouders het samen doen. Zo bouwen we samen aan de Kohnstamm als een prettige, veilige plek waar onze kinderen kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen door te leren lezen en rekenen, maar ook door te ontdekken waar hun hart sneller van gaat kloppen. Dat ieder kind gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, is voor mij een belangrijk aandachtspunt.

Jaarverslagen

Graag een rondleiding?